31 maart 2015

Bij zorgkosten telt vooral de eigen portemonnee

Het Nivel deed dit onderzoek onder de 1500 leden van haar eigen Consumentenpanel Gezondheidszorg; 698 leden vulden de enquête in. Het gros van de deelnemers blijkt niet te weten hoe duur de zorg is, of het verkeerde bedrag in het hoofd te hebben. Ze wilden dit overigens wel weten, maar slechts 18 % van de zorggebruikers gaat zelf op zoek naar informatie over de kosten van de zorg. Bij navraag bleek dat ze dit vooral deden om te kijken in hoeverre het vergoed wordt en wat de effecten zijn op het eigen risico.
 
Minister Schippers denkt dat mensen vaker van ‘overbodige’ zorg afzien als ze meer inzage krijgen in de kosten. De Nivel-onderzoekers betwijfelen of dit mechanisme wel werkt wanneer de lasten collectief gedragen worden. Het onderzoek laat zien dat de eigen portemonnee een belangrijke rol speelt bij de afwegingen van zorgconsumenten; de collectieve betaalbaarheid is nauwelijks van belang.