19 januari 2021

Biomarkers zorgen voor betere opsporing van (agressieve) prostaatkanker

De studies laten zien dat een moleculaire urinetest, waarin twee biomarkers worden gecombineerd met klinische risicofactoren voor prostaatkanker, een goede inschatting kan maken van het risico op significante prostaatkanker. Deze urinetest is inmiddels beschikbaar in de dagelijkse praktijk (“SelectMDx test”).

Tegenwoordig wordt steeds meer gebruik gemaakt van MRI-scans voor het opsporen van prostaatkanker. De combinatie van MRI en urinetest zorgt voor een betrouwbare inschatting. Dit kan leiden tot het verminderen van het aantal (onnodige) prostaatbiopten en voor het verkleinen van de kans op het missen van een significante tumor.

Bij gevorderde prostaatkanker is vraag naar nieuwe biomarkers voor ondersteunen van het maken van behandelkeuzes. De onderzochte bloedbiomarkers in dit proefschrift lijken een voorspellende waarde voor overleving te hebben voor start van behandeling.’

Lees voor meer informatie: Een stap vooruit in opsporen van (agressieve) prostaatkanker met biomarkers (Promotie) - Radboud Universiteit