23 december 2021

Bloedtest longkanker


Recent promotieonderzoek aan de TU/e heeft aangetoond dat het mogelijk is om longkanker op te sporen en te monitoren op basis van specifieke tumormarkers in het bloed.

Om longkanker te diagnosticeren wordt er bij een patiënt tumorweefsel afgenomen en onderzocht op tekenen van kanker. Afname van een biopt is echter niet altijd mogelijk en kan pijnlijk zijn voor de patiënt. Promovendus Remco de Kock (Biomedical Engineering, TU/e) onderzocht het gebruik van bloed voor diagnose en monitoring van longkanker. Hij ging op zoek naar biomarkers in bloed van patiënten die in verband kunnen worden gebracht met longtumoren.

De aanwezigheid van celvrij tumor DNA (ctDNA) in bloed wijst op de aanwezigheid van een tumor in het lichaam. Maar het probleem bij longkanker is, vooral in een vroeg stadium van de ziekte, dat er slechts zeer kleine hoeveelheden ctDNA aanwezig zijn in bloed. Om de DNA-moleculen toch te kunnen detecteren, ontwikkelde de promovendus een specifieke PCR techniek, de zogeheten droplet digital PCR ofwel ddPCR.

De ddPCR-test is vervolgens klinisch gevalideerd en toegepast op bloedmonsters van patiënten van wie een sterk vermoeden van longkanker bestond. Inmiddels wordt de ddPCR-test in het Catharina Ziekenhuis toegepast voor diagnose van longkanker. Ook blijkt de ctDNA analyse geschikt voor het monitoren van therapierespons.

 

Klik hier voor meer informatie.