6 december 2021

Bloedtest voor kanker


Een simpele bloedtest waarmee je zonder dure medische scans een tumor kunt aantonen en kunt zien of tumorcellen reageren op een behandeling. Dat is het uiteindelijke doel van het project CANCER-ID.

De laatste jaren is duidelijk geworden dat bloed kleine blaasjes bevat die afkomstig zijn van zowel gezonde als zieke lichaamscellen waaronder tumoren. Die blaasjes zijn echter heel klein en liggen verborgen tussen allerlei bloedcellen, bloedplaatjes, eiwitten en lipiden. Een druppel bloed bevat wel duizend miljard keer meer andere deeltjes dan celblaasjes.

In het CANCER-ID-programma gingen onderzoekers aan de slag met de uitdagende opdracht deze celblaasjes, zogeheten EV’s ofwel extracellulaire vesicles, te detecteren en te identificeren in bloed. In verschillende deelprojecten werd gezocht naar methoden en technieken om de bloedmonsters te verzamelen en te prepareren en vervolgens de celblaasjes te detecteren en te achterhalen welke klinische informatie de celblaasjes bevatten en hoe blaasjes van zieke en gezonde cellen zijn te onderscheiden. Zo werd in kaart gebracht met welke combinaties van meettechnieken de tumorcelblaasjes met de grootste specificiteit en gevoeligheid kunnen worden geanalyseerd.

De onderzoekers hebben deze technieken gebruikt om metingen te doen aan bloedplaatjes, rode bloedcellen en celblaasjes in bloedmonsters afkomstig van kankerpatiënten. Hierbij bleek dat op basis van het aantal celblaasjes dat door een tumor wordt uitgescheiden, de overlevingskans kan worden voorspeld voor patiënten met uitgezaaide kanker. Bovendien bleek dat het aantal blaasjes in bloed ook iets zegt over het effect van een behandeling. Het voordeel van deze methode is dat ook hele kleine tumoren zichtbaar zijn, terwijl met MRI alleen wat grotere tumoren kunnen worden aangetoond. Een buisje bloed afgeven is bovendien een stuk goedkoper en minder ingrijpend dan een MRI-opname laten maken. Het project CANCER-ID, waaraan een consortium van bedrijven en universiteiten deelneemt, heeft de basis gelegd voor kankerdetectie op basis van door tumoren uitgescheiden celblaasjes.

 

Klik hier voor meer informatie.