25 maart 2013

Breaking news - Minister komt met lang verwachte brief over eerstelijnsdiagnostiek

De brief geeft allereerst een basaal overzicht van wat ELD is, welke kosten ermee gemoeid zijn en wat het belang ervan is voor de zorg (minder doorverwijzingen naar tweede lijn, patientvrienlijk en minder medicalisering). Letterlijk: “Dit draagt niet alleen bij aan de maatschappelijke opgave om de stijgende zorgkosten het hoofd te bieden. Ook het wegnemen van ongerustheid heeft een belangrijke functie voor de individuele patiënt. (…)”. De minister onderschrijft (nogmaals) het belang om zoveel mogelijk in de eerste lijn te houden, en de scheiding tussen aanvragen van ELD en het besluit tot doorverwijzing.
In het tweede deel gaat de minister in op de huidige knelpunten van de ELD. Dit stuk bevat niet veel nieuws, omdat deze knelpunten al bekend waren uit het NZa-rapport uit december 2011. De adviezen van de NZa worden in deel III samengevat.
Het meest interessante is deel IV, waarin het beleid dat de minister voorstaat wordt geschetst. Dit hebben wij in een apart document voor u samengevat. Klik hier voor de samenvatting, hier voor de brief van de Minister en hier voor het NZa-rapport.

Uiteraard zullen we tijdens de ledenbijeenkomst op 22 maart a.s. uitgebreid hierop ingaan.