16 augustus 2013

Brede preventieve screening mag van Schippers

Schippers wil wel de nadelige effecten van body scans zoveel mogelijk inperken. Niet elke screening is volgens de minister even nuttig, terwijl zulk onderzoek wel gepaard gaat met grote ongerustheid. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) betoogt daarnaast dat ongericht onderzoek leidt tot onnodig vervolgonderzoek en dus hogere zorgkosten. De NHG wijst in dit verband op zogenoemde fout-positieve uitslagen. Er wordt iets gesignaleerd, maar bij nader onderzoek blijkt er niets aan de hand. Ook zijn de huisartsen bang dat mensen zich onnodig patiënt gaan voelen. “Bij mensen met een licht verhoogde bloeddruk werd een hoger ziekteverzuim vastgesteld”, zegt een woordvoerster van de NHG.
 
De Gezondheidsraad komt in de loop van volgend jaar met een advies. De raad moet daarbij ook in kaart brengen wat screening betekent voor de wachtlijsten en de vervolgkosten in de zorg.