17 december 2013

Brief SAN aan raden van bestuur zorgverzekeraars

Omdat gebleken is dat veel zorginkopers bij zorgverzekeraars niet of onvoldoende op de hoogte zijn van deze handreiking dan wel de afgesproken termijnen niet nakomen heeft de SAN deze handreiking nogmaals dringend onder de aandacht van zorgverzekeraars gebracht.
 
Klik hier voor brief SAN.