21 januari 2020

Conceptregeling medisch hulpmiddelen: Taaleisen gebruiksaanwijzing IVDs

In de conceptregeling staat de toekomstige taaleisen voor medisch hulpmiddelen en IVDs Nederland. Een gebruiksaanwijzing uitsluitend in de Engelse taal blijft mogelijk richting zorgprofessionals, mits deze beschikken over een adequate beheersing van de Engelse taal. Dit sluit aan bij de regeling die op dit moment naar volle tevredenheid werkt.
 
Diagned heeft de conceptregeling in het kader van de consultatie dan ook verwelkomd, maar tevens aandacht gevraagd voor het feit dat leveranciers er dan ook vanuit moeten kunnen gaan dat alle Nederlandse zorgverleners beschikken over een adequate beheersing van de Engelse taal en dat niet per zorgverlener hoeven te controleren. Een verplichte controle per individuele zorgverlener is niet alleen onuitvoerbaar, maar zou de regeling overbodig maken. Want als er dan één enkele zorgprofessional het Engels niet adequaat zou beheersen, zou alsnog alles moet worden vertaald. Daarmee schiet de branche niets op.
 
Klik hier voor de conceptregeling en hier voor de input van Diagned.