28 september 2015

Congres over de toekomst van het Rijksvaccinatieprogramma

Er wordt al jaren gesproken over de inhoud en het nut van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Ook de wenselijkheid van een RVP voor ouderen staat weer volop ter discussie. DutchCC en de Sectie Vaccinologie van de KNVM nemen dit jaar actief deel aan het debat.  Tijdens een eendaags symposium in De Bilt wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke basis van het huidige RVP. Tevens wordt aangegeven welke keuzes gemaakt moeten worden voor de toekomst en welke positie het RVP inneemt binnen het totale vaccinbeleid. Sprekers zijn onder meer Joost Ruitenberg (VU Amsterdam), Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM), Ab Osterhaus (hoogleraar virologie Erasmus MC), Tom Ottenhoff (LUMC), Han van den Bosch (Athena Instituut VU), Aura Timen (Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding).