20 oktober 2021

COVID 19 toegangstest: zinnig en zuinig

In hun commentaar, getiteld ‘We moeten nu nog blijven resten, testen testen…’, delen de auteurs de mening van hun kritische collega’s dat in ons land door de garantiecontracten veel zorggeld wordt verspild. En ook vinden zij het betalen miljoenen testen die niet worden verricht absoluut onzinnig. Toch zijn de commentatoren van mening dat ‘Testen voor Toegang’ wel degelijk de transmissie van SARS-CoV-2 kan verminderen.

Zij onderbouwen hun standpunt aan de hand van een recente meta-analyse van meer dan 350 onderzoeken naar pre- en asymptomatische transmissie, waarin wordt geconcludeerd dat verspreiding via pre- of asymptomatische personen een significante rol speelt bij verspreiding van het virus. Deze verspreiding blijft onopgemerkt als surveillance zich uitsluitend richt op symptomatische gevallen, terwijl bij ‘Testen voor Toegang’ deze asymptomatische personen juist wel worden opgespoord.

De commentatoren realiseren zich dat fout-positieve testuitslagen niet geheel zijn te voorkomen, wat de vraag oproept of het redelijk is om burgers uit te sluiten van evenementen, terwijl zij wellicht geen besmettingsrisico vormen. Hoewel het onwenselijk is, zien zij dit als een onvermijdelijk en acceptabel nevenverschijnsel.

 

Klik hier voor meer informatie.