4 juli 2014

Darmkankerscreening krijgt spin-off

De mdl-artsen hebben hiervoor het Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit register opgericht, dat wordt gesteund door de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). De registratie gaat automatisch verlopen vanuit de endoscopie-verslagleggingssystemen. Men hoopt dit in het najaar in de ziekenhuizen uit te rollen en in de loop van 2015 daadwerkelijk te kunnen starten met de registratie. Zorgverzekeraar Achmea had een pilot met zeven ziekenhuizen gefinancierd, waar de klinische registratie al had geleid tot kwaliteitsverbeteringen. Dankzij betere voorlichting kwamen patiënten met een schonere darm bij de scopie.

De coloscopie is de gouden standaard voor detectie van darmkanker en poliepen, maar helaas is hij niet perfect. Van de patiënten die een scopie ondergaan, heeft 35 procent afwijkingen, maar de poliepen worden soms gemist. Uit onderzoek is gebleken dat er een belangrijke interdoktervariatie bestaat. Scopisten die meer poliepen weghalen zien na tien jaar minder vaak darmkanker bij hun patiënten.