17 december 2015

De Nederlandse IVD-markt in Europees perspectief

Nederland scoort het hoogste binnen Europa als het gaat om de kosten van gezondheidszorg (waarbij wel moet worden aangetekend dat daarin ook de care zit verdisconteerd), maar Nederland scoort relatief laag als het gaat om de kosten van IVD per hoofd van de bevolking. We zitten dan op €17,6, terwijl het Europese gemiddelde  (waarbij 29 landen zijn meegenomen) €18,6 is. Het rapport is gebaseerd op gerapporteerde omzetgegevens.

Klik hier voor het rapport.