23 februari 2021

Deelname Diagned/Nefemed commissie Legal & Compliance

Doel:
De Commissie is een expertgroep over medische hulpmiddelen en IVDs die vanuit onderlinge samenwerking een actuele onderwerpen vanuit het perspectief van legal & compliance bespreekt en – indien nodig – standpunten formuleert, inbreng verzorgt in andere gremia, etc.
Ter illustratie van recent besproken onderwerpen: GMH (discussiepunten, adviezen etc.), inkoop (zoals AIVG), contractering, aanbesteding, aansprakelijkheid, privacy, overige relevante wet- en regelgeving (MDR/IVDR/Corona-gerelateerd).
 
Voor wie:
Medewerkers van leden van Nefemed en Diagned die zich bezig houden met legal & compliance. 
 
Tijdinvestering:
6 tot 8 meetings (van elk circa 2 uur) per jaar via MS Teams, waarvan (indien het weer kan) 2 fysiek. Uiteraard kan men zich aanmelden voor deelname aan kortstondige projecten. 
 
Iedereen die geïnteresseerd is kan zich aanmelden bij het secretariaat.