15 oktober 2020

Denk mee over de AIVG!

De bedoeling is dat er breed gedragen inkoopvoorwaarden komen, met als doel de administratieve lasten bij instellingen én leveranciers te beperken en het zakendoen te vereenvoudigen. Omdat Diagned mag meedenken is het van belang om input te krijgen over de AIVG: Wat valt u op? Op welke punten gaat het goed en welke punten leveren discussie en vragen op? Waar is verbetering mogelijk?

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het secretariaat: info@diagned.nl.