20 juni 2013

Diabetescontrole hoeft minder vaak

Uit recent promotieonderzoek naar de vraag of de controlefrequentie voor goed ingestelde diabetespatiënten kan worden teruggebracht tot eens per half jaar in plaats van elke 3 maanden blijkt dat de controlefrequentie van goed ingestelde diabetespatiënten best om de zes maanden kan plaatsvinden.


2215 patiënten deden mee aan de studie. Aan het begin werd hen gevraagd of zij een sterke voorkeur hadden voor driemaandelijkse of zesmaandelijkse controle. Zo ja, dan  kwamen zij respectievelijk 4x of 2x per jaar op diabetescontrole. Patiënten die geen  voorkeur hadden werden willekeurig verdeeld over driemaandelijkse en zesmaandelijkse controle. Dit resulteerde in vier onderzoeksgroepen. Deze vier groepen werden 18 maanden gevolgd om te zien hoeveel mensen onder de drie streefwaarden bleven. Na deze periode was ongeveer 70% van de mensen onder alle streefwaarden gebleven en dit percentage verschilde niet tussen de vier groepen. Ook alle andere uitkomstmaten  lieten geen klinisch relevante verschillen zien tussen de vier groepen.

Op basis van dit onderzoek concludeert promovenda Wermeling dat de controlefrequentie van goed ingestelde diabetespatiënten voortaan om de zes maanden kan plaatsvinden. Dit geldt zowel voor patiënten met een voorkeur voor zesmaandelijkse controle als zonder  voorkeur. Wanneer zesmaandelijkse controle wordt toegepast in de praktijk, zal dit leiden tot vermindering van zorggebruik, verlaging van de werkbelasting van personeel in de zorg, verlichting van de last voor patiënten en besparing van kosten.

Paulien Wermeling promoveert 4 juni op haar proefschrift 'Efficient monitoring of type 2 diabetes in primary care'.