14 februari 2014

Diagned te gast bij de WMDI - terugblik

De presentatie van Diagned werd goed ontvangen en leidde tot een aantal interessante vragen en discussiepunten vanuit de zaal. Helder is dat er onderwerpen zijn die beide groepen betreffen en waarbij er een groot gemeenschappelijk belang is. De verdere samenwerking zal nog zeker worden verkend, waarbij ook gekeken zal worden in welke mate de NVMM hierbij betrokken is/wordt.