31 januari 2014

Diagned te gast bij de WMDI

Doelstelling van de werkgroep is een open sfeer na te streven waarin iedere deelnemer, analist, arts-microbioloog en medisch moleculair microbioloog, gestimuleerd wordt zijn/haar ervaringen te delen. Ook het uitwisselen van protocollen en (controle)materialen wordt belangrijk geacht. De presentatie van Diagned zal worden voorbereid door de werkgroep moleculaire diagnostiek en worden gegeven door Mirjam de Bruin.