17 april 2023

DNA-test voorspelt effect chemotherapie bij uitgezaaide darmkanker

Met een eenvoudige DNA-test om een specifieke mutatie te detecteren, kan worden voorspeld welke patiënten met uitgezaaide darmkanker geen baat hebben bij een levensverlengende chemokuur.

Onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut analyseerden een grote DNA-database van patiënten met darmkanker en onderzochten de effectiviteit van behandelingen die deze patiënten kregen. Ze ontdekten dat de op levensverlenging gerichte chemotherapie met FTP/TPI ineffectief is bij patiënten met een KRAS G12 mutatie in het tumor-DNA.

De vondst werd verder onderzocht in een klinische studie met 800 darmkanker patiënten. Een deel van hen kreeg de FTP/TPI chemotherapie en de overige patiënten kregen een placebo. Met een DNA-test werd vastgesteld of er al dan niet sprake was van een KRAS G12 mutatie. Bij onderzoek naar het effect van FTP/TPI bleek dat ruim 250 patiënten met een KRAS G12-mutatie gemiddeld even lang leefden met een placebo behandeling als met de chemotherapie.

De klinische studie bevestigt hiermee de bevindingen op basis van de DNA-database analyse. Door patiënten met uitgezaaide kanker vooraf te testen op de KRAS G12 mutatie, zijn deze bevindingen eenvoudig te implementeren in de praktijk. Na een positieve DNA-test is behandeling met een FTP/TPI chemokuur niet zinvol. Hierdoor blijven deze patiënten ook allerlei vervelende bijwerkingen bespaard. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in Nature Medicine

Klink hier voor meer informatie