22 maart 2022

Doorbraak in diagnostiek Primaire Tumor Onbekend

In Nederland krijgen zo’n 1.500 mensen per jaar de diagnose Primaire Tumor Onbekend (PTO). Er is uitgezaaide kanker vastgesteld, maar de oorsprong van de kanker is niet te achterhalen. Daardoor kunnen deze patiënten niet gericht behandeld worden en overlijdt 85 procent van hen binnen een jaar.

Door met behulp van Whole Genome Sequencing (WGS) het complete genoom van de zieke cellen te analyseren blijkt het mogelijk om in 84 procent van de gevallen de oorspronkelijke tumor vast te stellen. Een geweldige doorbraak waarmee niet alleen de diagnose kan worden gesteld, maar ook een gericht behandelplan kan worden gemaakt.

Inmiddels kunnen PTO-patiënten en patiënten met vermoeden PTO, na afronding van standaard diagnostiek, voor uitgebreide DNA-analyse terecht in ziekenhuizen met een zogenoemd Molecular Tumor Board. Om de toegankelijkheid en bekendheid van deze nieuwe DNA-diagnostiek nog verder te verbeteren, werd onlangs het Zorgpad Primaire Tumor Onbekend gelanceerd door de Nederlandse Vereniging voor Medisch Oncologie (NVMO) en de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP).

Klik hier voor meer informatie.