30 augustus 2017

Drie laboratoria bundelen krachten onder noemer Microvida

In 2016 zijn de eerste stappen gezet voor een verregaande samenwerking die heeft geresulteerd in een fusie. Arts-microbioloog Bram Diederen wordt directeur van Microvida. Diederen: “Met Microvida zetten we in op behoud en verbetering van de kwaliteit van de diagnostiek en de medische advisering. Door op grotere schaal te gaan werken kunnen we meer en betere diensten verlenen. Dat is ook belangrijk voor het behouden en aantrekken van talentvolle medewerkers. Daarnaast  zorgt samengaan ervoor dat de continuïteit en beschikbaarheid van de microbiologische dienstverlening, op de langere termijn, voor de regio gewaarborgd is.”

Voor patiënten wijzigt er niets. Zij kunnen gewoon bij hun eigen zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts, terecht voor afname van materiaal (bloed, urine etc.). Het afgenomen materiaal kan daarna worden doorgestuurd naar Microvida voor microbiologisch onderzoek.

Klik hier voor meer informatie over Microvida.