28 mei 2014

Eiwitmarker voor ijzergebreksanemie

Hepcidine reguleert de ijzerabsorptie en -distributie; een hoge concentratie remt de ijzerabsorptie, terwijl een lage concentratie het vrijkomen van opgeslagen ijzer faciliteert en de beschikbaarheid voor de erytropoëse verhoogt. Pasricha e.a. onderzochten in een retrospectieve cohortstudie bij drie verschillende studiepopulaties of hepcidine gebruikt kan worden om ijzergebreksanemie op te sporen, ijzergebreksanamie te onderscheiden van anemie ten gevolge van infectie en de juiste doelgroep voor ijzersuppletie te identificeren. De studiepopulatie bestond in totaal uit 1338 kinderen van 6 maanden tot 6 jaar, uit Gambia en Tanzania.

De hepcidineconcentratie bij kinderen met ijzergebreksanemie was significant lager dan bij kinderen zonder ijzergebreksanemie of kinderen met een anemie ten gevolge van inflammatie. Een lage hepcidineconcentratie is daarnaast een beter screeningsinstrument voor kinderen met een ijzergebreksanemie dan een laag Hb; in het eerste geval zou 80 procent terecht en 14-20 % onterecht ijzersuppletie krijgen, terwijl dat in het tweede geval 77 versus 73-100 % zou zijn.