21 april 2015

Esther de Rooij nieuwe voorzitter Diagned

Het  maken van de juiste keuzes aan het begin van het zorgproces leidt tot het gerichter, eerder en dus beter helpen van de patiënt. Uit onderzoek blijkt dat laboratoriumdiagnostiek zelfs bijdraagt aan 65% van alle medische beslissingen.  Die waarde is onvoldoende zichtbaar. Tegelijkertijd wordt laboratoriumdiagnostiek wel als kostenpost gezien, terwijl de kosten voor laboratoriumdiagnostiek als onderdeel van de totale zorgkosten slechts marginaal zijn en in Nederland vergeleken met andere  Europese landen relatief weinig aan diagnostiek wordt uitgegeven. 

De nieuwe voorzitter: “De voorbeelden en cijfers liggen er. Het is nu zaak om deze onder de aandacht te brengen, met een duidelijke boodschap richting beslissers in de zorg. Want de zorg kan beter en efficiënter, en goed testen kan daarbij een belangrijke rol vervullen.  Innovatie in diagnostiek, bijvoorbeeld patiënten zelf te laten meten, is van groot belang om de zorg betaalbaar te houden.”  Diagned wil daarin samen met andere partijen optrekken: “Het onderwerp raakt ook de laboratoria, de professionals die daar werken, de artsen die de testen nodig hebben én de patiënten.  De uiteindelijke boodschap van al deze partijen is: geef laboratoriumdiagnostiek de waardering én de financiële ruimte om haar bijdrage verder te kunnen vergroten.”

Esther de Rooij is Director Business Development bij Roche Diagnostics en heeft een brede ervaring in diverse functies Roche. Zij volgt Maurice Verdaasdonk op, die bijna vier jaar voorzitter is geweest van Diagned.