5 december 2019

Europese Commissie publiceert ‘staat van de gezondheidszorg’ in landen EU

De landprofielen bevatten een grondige analyse van de gezondheidsstelsels, waarbij naar de gezondheid van de bevolking en belangrijke risicofactoren is gekeken, alsmede naar de doeltreffendheid, de toegankelijkheid en de veerkracht van de gezondheidsstelsels in elke EU-lidstaat. Belangrijke universele trends zijn verschuiving naar preventie en eerstelijn, digitalisering en toegankelijkheid.

Klik hier voor meer informatie ook alle landenrapporten, en hier voor het rapport van Nederland.