21 januari 2020

Extra ledenbijeenkomst: verdiepende sessie over Value Based Healthcare in de diagnostiek

Het onderwerp  ‘Value Based Healthcare” (VHBC) gaat uit van het meten van waarde, gedefinieerd als geleverde zorguitkomsten afgezet tegen de kosten in de keten, en het vervolgens transparant maken hiervan. Iedereen heeft het erover, maar wat kunnen en moeten we ermee in de diagnostiekwereld?  En wat kan ik ermee in mijn werk?
 
Mark Tolboom van Vintura zal in een uitgebreidere sessie dieper ingaan op dit onderwerp en vooral ook een praktische vertaling en tips geven hoe u het concept van VHBC kunt gebruiken en implementeren.
 
De uitnodiging is op 15 januari aan de leden verstuurd. Het aantal plaatsen is beperkt; vol is vol. Wacht dus niet te lang met aanmelden.

Klik hier voor meer informatie.