10 september 2020

Farmacogenetica kan geneeskunde veranderen

Uit het promotieonderzoek is gekeken of het afstemmen van medicijnen op het DNA van de patiënt het aantal bijwerkingen vermindert en kosteneffectief is. De definitieve resultaten worden pas in 2021 bekend, maar de verwachting is dat toepassing van farmacogenetica om dosis en geneesmiddelkeuze te begeleiden het aantal bijwerkingen met 30 procent vermindert. Dat resultaat zou een belangrijk startpunt zijn richting gepersonaliseerde geneeskunde, waarbij medicatie gebaseerd is op een individuele patiënt in plaats van op een gemiddelde persoon of een groep personen.
 
Ook is de kosteneffectiviteit onderzocht van een afgeslankte versie van het DNA-paspoort. Men kwam uit op een investering van 51.000 euro per voorkomen sterfgeval gerelateerd aan de invloed van genen op medicijnen, hetgeen in de gezondheidseconomie een acceptabel getal is. Bovendien blijkt uit het onderzoek onder apothekers in de Leidse regio dat zij positief gestemd zijn over het invoeren van een DNA-paspoort. Voor een brede implementatie moet nog wel een aantal barrières worden geslecht, zoals procedurele aspecten zoals vergoeding en verantwoordelijkheden.
 
Klik hier voor meer informatie.