14 november 2014

Follow up Diagned bijeenkomst ELD

Hierbij vindt u  relevante documenten die te maken hebben met het eerste onderwerp (ELD):
-          KPMG Plexus rapport
-          Brief van Diagned 4 sept 2014 aan VWS in verband met rapport KPMG
-          Reactie NVKC en NVMM op rapport KPMG
-          Beleidsregel over bekostiging van huisartsgeneeskundige zorg en multidisciplinaire zorg waarvan huisartsenzorg onderdeel is (per 1 jan 2015)
-          Tariefbeschikking  gebaseerd op deze Beleidsregels (vanaf 1 januari 2015)
-          Tarievenlijst bij deze Tariefbeschikking: tarieven en prestaties vanaf 1 jan 2015
-          Beleidsregel Innovatie bij nieuwe zorgprestaties (per 1 januari 2015)