19 augustus 2014

Genetische diagnose eczeem en psoriasis

Onderzoekers vergeleken de moleculaire signatuur van 24 patiënten die zowel eczeem als psoriasis hebben. Ze brachten bij al deze patiënten het patroon van genexpressie in kaart. Met behulp van de werkzaamheid van slechts twee genen, NOS2 (voor psoriasis) en CCL27 (voor eczeem), bleek een zeer accurate differentieeldiagnose te stellen; mogelijk zelfs accurater dan de gouden standaard (klinische evaluatie en histologie), zo concluderen de onderzoekers.

De onderzoekers laten tevens zien dat psoriasis veel weg heeft van wondheling met een overactieve immuunreactie in de opperhuid. De ziekte is, zo bevestigd hun onderzoek, niet alleen het gevolg van een ontsteking, maar heeft ook metabole oorzaken. Bij het ontstaan van eczeem blijken heel andere subtypen van immuuncellen betrokken dan bij psoriasis. Die ontregelen de epidermale barrière en de immuunresponse in de huid. Gevolg daarvan is dat bij eczeem de huid vrijwel altijd wordt gekoloniseerd door bacteriën, schimmels en virussen, die de ontsteking van de huid verergeren.