23 augustus 2022

Gepersonaliseerde medicatie voor dragers Neanderthaler-gen

Dragers van een bepaald Neanderthaler-gen lijken een aangepaste dosering nodig te hebben van verschillende veelvoorkomende medicijnen, omdat hun lichaam deze veel langzamer afbreekt.

Genetische variatie in genen die coderen voor cytochroom P450-enzymen beïnvloedt het metabolisme van geneesmiddelen en endogene verbindingen. Onderzoekers hebben nu een variant ontdekt in de cytochroomgenen CYP2C8 en CYP2C9 die ervoor zorgt dat sommige medicijnen veel langzamer worden afgebroken. Na verdere analyse blijkt deze variant geërfd te zijn van Neanderthalers.

Ongeveer 22 procent van de Europeanen is drager van dit Neanderthaler-gen, waardoor zij onder meer bepaalde pijnstillers langzaam afbreken. Voor ibuprofen bijvoorbeeld is de halfwaardetijd negen uur in plaats van de gebruikelijke twee uur. Behalve voor pijnstillers geldt de vertraagde afbraak ook voor sommige bloedverdunner (warfarine), anti-epileptica (fenytoïne) en cholesterolverlagers (statines). Dit betekent dat zij een aangepaste dosis nodig hebben van deze medicijnen.

Klik hier voor meer informatie