15 oktober 2020

Gezocht: HTA expertise

Kort en eenvoudig gezegd gaat het bij HTA niet alleen om de vraag of een product veilig en effectief is, maar ook of deze voldoet aan de behoeften van de patiënt en doelmatig is. HTA is daarmee een methode om te komen tot keuzes die de grootste waarde creëren in de zorg.

Er wordt op dit moment in Brussel gesproken over een HTA-Verordening, die een basis moet zijn voor verplichte samenwerking in Europa op het gebied van klinische evaluatie als onderdeel van HTA. Op zichzelf is die samenwerking goed – het biedt internationaal werkende bedrijven ook de mogelijkheid om met één dossier een uitkomst te krijgen die voor meerdere landen geschikt is – maar er kleven ook nadelen aan. Zo wordt HTA tot nu toe voornamelijk toegepast op geneesmiddelen. De Verordening is straks ook van toepassing op medische technologie. De vrees bestaat dat de tot nu toe ingeburgerde methodologie van HTA bij farma eenvoudigweg wordt toegepast op bijv. IVDs en dat de beoordeling gaat plaatsvinden door partijen die te weinig kennis en ervaring hebben op het terrein van medische hulpmiddelen en IVDs.

Het is van belang input te krijgen van experts en ervaringsdeskundigen vanuit de leden, zowel als het gaat om de uitdagingen en risico’s, maar ook van de kansen. Ook concrete voorbeelden zijn welkom. Heeft u met HTA te maken (gehad)? Meld u aan via: info@diagned.nl. Het hoeft u niet veel tijd te kosten.