5 september 2018

Gezondheidsraad: Testen donorbloed op hepatitis E voortzetten

Jaarlijks zijn er naar schatting 133.000 nieuwe besmettingen met hepatitis E-virus. De belangrijkste bron van besmetting is consumptie van varkensvlees. Maar ook via bloedproducten kan het virus worden overgebracht. Voor gezonde mensen leidt het virus meestal niet tot ziekte. Mensen met een leveraandoening of een verzwakt immuunsysteem kunnen echter ernstig ziek worden. Juist mensen die bloedproducten ontvangen lopen risico op ernstiger klachten.

Daarom is het volgens de Gezondheidsraad van belang donorbloed te blijven testen op hepatitis E-virus. Dit beleid kan heroverwogen worden als er effectieve maatregelen zijn om besmetting via de voedselketen terug te dringen.

Klik hier voor meer informatie.