27 september 2017

Glucose zwangere diabetespatiënten continu bewaken

Een kleine sensor werd onder de huid gebracht. In tegenstelling tot traditionele methoden die vier tot acht keer per dag de bloedsuikerspiegel meten, registreerde dit apparaat 288 metingen per dag. Dit stelde de patiënt in staat om tijdig op bloedsuikerschommelingen te reageren.

In totaal zijn 215 vrouwen met DMt1 (leeftijd tussen 18-40 jaar) in twee groepen gerandomiseerd. Van de moeders die continue bewaking kregen, had een klein aantal een verlaagde bloedsuikerspiegel en die zat vaker in het normale bloedsuikerbereik. Wat tegenviel is dat het aantal ernstige hypoglykemieën en de duur van de hypoglykemie in beide groepen vergelijkbaar waren.

Van belang is dat de uitkomsten voor de pasgeborenen significant beter waren. De kinderen van de moeders die in de ‘continu-groep’  zaten, werden minder vaak op de intensive care (27% versus 43%) opgenomen en hadden vaker een verlaagde bloedsuikerspiegel (15% versus 28%). Feig e.a. adviseren om alle zwangere vrouwen met DMt1 een continue suikerbewaking aan te bieden en een herziening van de richtlijnen te overwegen.