12 december 2018

GMH: aanpassing regels voor product gerelateerde bijeenkomsten op komst

Wanneer de aangepaste tekst van de Beleidsregels in de Staatscourant zal verschijnen, valt nog niet met zekerheid te zeggen. De invoerdatum van 1 januari 2019 zal in ieder geval niet meer gehaald worden. De verwachting is wel dat de publicatie van de aangepaste tekst spoedig in het nieuwe jaar zal kunnen plaatsvinden. In aansluiting daarop zal ook de GMH Code worden aangepast, zodat de wettelijke regels en de gedragscode weer naadloos op elkaar aansluiten.

Uiteraard zullen wij u over de ontwikkelingen blijven informeren. Zodra de gewijzigde tekst van de Beleidsregels Gunstbetoon is gepubliceerd in de Staatscourant, informeren wij u daarover. Vervolgens zal ook de GMH code worden aangepast en ook hierover ontvangt u nadere informatie van ons.

Tijdens de afgelopen ledenbijeenkomst op 23 november zijn veel onderwerpen aan de orde geweest. De presentatie is te vinden op de ledenpagina, die vindt u, na het inloggen, in het hoofdmenu helemaal aan de rechterkant.