12 november 2020

GMH advies over dienstverlening: uurtarief multidisciplinair team

Het ging in dit geval om een bepaald soort training die door een team uit een bepaald ziekenhuis werd gegeven aan een ander team in een ander ziekenhuis. De samenstelling van het ‘trainende’ team was wisselend, en bestond uit qua achtergrond en expertise verschillende zorgprofessionals. De opdrachtgever (een leverancier) wilde de dienstverlening regelen met de instelling of het MSD en vroeg zich af welk uurtarief redelijk zou zijn.
 
Volgens de Codecommissie van de GMH moeten uurtarieven aansluiten bij de maximumbedragen die in de toelichting bij artikel 13 GMH zijn genoemd. Als er sprake is van betaling voor diensten die worden geleverd door een team dat uit diverse zorgprofessionals bestaat, zal het uurtarief dat wordt gehanteerd voor de diensten van het team nooit meer mogen zijn dat de optelsom van de maximum uurtarieven die gelden voor de diverse zorgprofessionals. Het is belangrijk dat dit in de overeenkomst wordt uitgewerkt.

De Codecommissie gaf ook aan dat er aandacht moeten worden besteed aan het aantal uren dat per zorgprofessional wordt vergoed. Dit zal altijd gerechtvaardigd moeten zijn en in de overeenkomst worden gespecificeerd. Tevens zullen partijen rekening moeten houden met de verplichte melding van de relatie(s) in het Transparantieregister Zorg.
 
Klik hier voor het advies.