4 juli 2014

GMH advies over VIP-diner

In dit geval ging het om een jaarlijks door het bedrijf georganiseerde algemene bijeenkomst over de zorg, waarbij diverse mensen aanwezig waren, waaronder een zeer  gering percentage zorgprofessionals.

Het programma werd redelijk en acceptabel geacht. Het was breed van opzet en er stond een maatschappelijk thema centraal. Weliswaar werd er gedineerd, maar tijdens dat diner werden voordrachten gehouden en discussies gevoerd. Het ging ook om een wezenlijk thema. Ook het “muzikaal intermezzo” van 10 minuten maakte niet dat het programma niet akkoord was, nu het diner daarvoor niet werd onderbroken.Tegen de locatie bestond ook geen bezwaar, nu het plaatsvind in het bedrijfsrestaurant van het bedrijf op een centrale locatie. 
Nu de kosten beneden de € 75 bleven, was de bijeenkomst toegestaan.

Klik hier voor het advies.