29 november 2013

Gratis sneltest in Maasstad Ziekenhuis op wereld aids dag

Geschat wordt dat in Nederland 8.000 mensen hiv-geïnfecteerd zijn zonder dat zij dit weten. Ze kunnen het virus ongemerkt overdragen op anderen en merken pas dat ze hiv-positief zijn als ze ziek worden. Ze lopen daardoor het risico onherstelbare schade op te lopen door bijvoorbeeld ernstige infecties in de hersenen of longen, waar ze soms zelfs aan overlijden. Het is van groot belang deze mensen tijdig op te sporen.