22 december 2017

Grote subsidie voor onderzoek naar bloedtest naar kanker voor mensen met RB1-genmutatie

Onderzoekers van VUmc ontvingen ruim een miljoen euro van het ERA-NET TRANSCAN programma voor het ontwikkelen van deze “Non-invasive RB test”(NIRBTEST). Hierbij werken ze nauw samen met verschillende Europese partners. Naast vroegtijdige opsporing, zal dit project ook kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van alternatieve diagnostische tests die op de lange termijn kunnen bijdragen aan kankertherapie op maat.

Dragers van de erfelijke RB1-genmutatie krijgen vaak als kind retinoblastoom (RB: oogkanker) en overlevers krijgen later in hun leven vaak een andere soort (vaak dodelijke) kanker. Deze kankers worden meestal (te) laat ontdekt. Doel van het onderzoek is een niet-invasieve bloedtest, gebaseerd op onderzoek naar de plaatjes of blaasjes in het bloed te ontwikkelen om kanker vroeg te detecteren.

Het project heeft als titel: “New strategies to detect cancers in carriers of mutations in RB1: blood tests based on tumor-educated platelets, or extracellular vesicles”.
 
Klik hier voor meer informatie.