22 december 2017

Grote ziekenhuizen zien resultaat kelderen

Het gezamenlijke resultaat van de sector bedroeg 217 miljoen euro in 2016. Dat is 33 miljoen minder dan een jaar eerder. Deze teruggang is al jaren zichtbaar en baart BDO "grote zorgen", omdat de bedrijfsvoering van ziekenhuizen hierdoor financieel steeds kwetsbaarder wordt voor onverwachte ontwikkelingen. Daarnaast beperkt dit de investeringsruimte voor zorginnovatie. Tegenover de dalende resultaten staan wel een steeds betere liquiditeit en solvabiliteit.’

 Vooral kleinere ziekenhuizen lijken een inhaalslag te maken. Zij gingen gemiddeld bijna een heel punt omhoog ten aanzien van hun financiële gezondheid, van een 6,3 naar een 7,2. De middelgrote ziekenhuizen bleven gelijk op een 7,4 en scoren daarmee gemiddeld het best. Bij de grote ziekenhuizen daalde de financiële gezondheid licht, van een 6,9 naar een 6,7. Onder de streep scoort bijna één op de vier (23 procent) ziekenhuizen een onvoldoende, één procentpunt meer dan vorig jaar.

Grotere ziekenhuizen noteren naast stijgende omzetten vaak dalende resultaten. Dit komt doordat ziekenhuizen steeds meer zorg leveren, maar niet alles vergoed krijgen van de zorgverzekeraars. Snel zal dit niet veranderen, aangezien het regeerakkoord zorgt voor meer financiële druk: het nieuwe kabinet wil 1,9 miljard euro besparen op curatieve zorg.’

Ziekenhuizen gaan er na een fusie, evenals in 2015, nog lang niet altijd financieel op vooruit. bij zes van de onderzochte ziekenhuizen daalde de financiële gezondheid zelfs na een fusie. "Wanneer een zwak presterende ziekenhuis fuseert met een financieel gezond ziekenhuis wordt de nieuwe organisatie niet automatisch gezond", stelt Frank van der Lee, partner bij BDO.

Klik hier voor meer informatie.