15 oktober 2015

Half miljard euro voor innovaties in de zorg

Zogenoemde health deals tussen overheid en bedrijfsleven moeten duurzame ontwikkeling van de zorg verder op weg helpen. Vooral vernieuwingen zoals e-health, gezondheids-apps en sensoren dragen volgens Schippers bij aan de kwaliteit van leven, de zelfredzaamheid van mensen en de betaalbaarheid van de zorg. Het gaat volgens de minister nadrukkelijk niet alleen om innovaties zoals het kweken en printen van organen of nanotechnologie waarmee ziektes in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord.
 
"Schippers wil een omslag bewerkstelligen, waarbij het vertrekpunt is wat individuele patiënten nodig hebben en niet wat de zorg of de medische technologie aanbiedt. Alleen zo kunnen technologische vernieuwingen kostenbesparend worden in plaats van kostenverhogend", aldus het ministerie in een verklaring. "Ook wordt gewerkt aan een agenda voor economische diplomatie, Health-Holland geheten. Daarbij gaat het niet alleen om het onderhouden van bestaande relaties met landen als India en China maar ook om het openbreken van nieuwe markten in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oost-Afrika."