13 mei 2022

Hartfalen opsporen met POCT

Onlangs is in Amsterdam een proef gestart naar betere opsporing van hartfalen. Hierbij wordt onderzocht of inzet van een point-of -care test (POCT) op NT-proBNP in combinatie met een ECG voldoende basis biedt voor doorverwijzing naar cardiologie.

Veel mensen weten niet dat ze hartfalen hebben en als de diagnose wel is gesteld, is vaak de medicatie niet goed ingesteld. Om opsporing en behandeling te verbeteren is onder leiding van Cardiologie Centra Nederland (CNN) een onderzoek gestart naar tools waarmee huisartsen hartfalen gemakkelijker herkennen. Zo is er een hartfalenvragenlijst samengesteld waarop patiënten specifieke klachten kunnen aanvinken zoals kortademigheid en vermoeidheid. Hoe eerder en beter de diagnose, hoe groter de kans op tijdige en juiste behandeling.

Als de vragenlijst in combinatie met klachtenonderzoek wijzen op mogelijk hartfalen, wordt meteen de NT-proBNP waarde bepaald met POCT en een ECG opgenomen. Wijzen de resultaten van POCT en ECG op hartfalen, dan volgt verwijzing naar een cardioloog voor een echo van het hart en afstemming van behandeling. Na instelling van de initiële behandeling wordt de patiënt via thuismonitoring gevolgd. Met een speciale app, Hartwatch, sturen patiënten zelf meetgegevens door zoals bloeddruk, gewicht en hartslag. Op basis van deze monitorgegevens – en soms een aanvullende NT-proBNP-bepaling – kan de behandeling zo nodig worden bijgesteld.

Klik hier voor meer informatie