22 maart 2022

Het belang van de biomarker

Geert Jan Groeneveld, bijzonder hoogleraar klinische neurofarmacologie bij Leiden UMC, sprak onlangs zijn oratie uit met als titel ‘Het belang van de biomarker’. Groeneveld doet onderzoek naar testmethoden en validatie van biomarkers – meetbare indicatoren van een biologische toestand die de werking van een geneesmiddel kunnen aantonen. Zijn onderzoek richt zich op neurologie- en pijngeneesmiddelen. In zijn oratie voorspelt hij een omwenteling in het geneesmiddelonderzoek door nieuwe genetische kennis.

Groeneveld voorziet dat we aan het begin staan van een revolutie die vergelijkbaar is met die in de oncologie van twintig jaar geleden. Kanker werd destijds alleen met heel giftige middelen behandeld, chemotherapie dus. Afgelopen decennia is er enorme vooruitgang geboekt. Niet omdat er sterkere vergiffen zijn gevonden, maar door gerichte behandelingen voor genetische subgroepen van kankerpatiënten. Niet alleen voor kanker, maar voor alle ziekten worden preventie en behandeling steeds meer toegespitst op basis van het genetische profiel van een individu en diens ziekte. Biomarkers personaliseren medische behandeling.

Klik hier voor meer informatie.