13 mei 2022

Impact POCT op voorschrijfgedrag antibiotica bij luchtweginfectie

Het gebruik van point-of-care-test (POCT) lijkt het voorschrijven van antibiotica bij luchtweginfecties niet te verminderen. Dat is de conclusie van een groot Europees onderzoek in 18 landen.

Leidt de inzet van point-of-care-test (POCT) onder meer voor de bepaling van Strep A en/of CRP tot minder voorschrijven van antibiotica? Deze vraag staat centraal in een groot Europees onderzoek waaraan 18 landen deelnemen. Om deze vraag te beantwoorden werd eerst in kaart gebracht hoe de huisartsen in de diverse landen luchtweginfecties (LWI) behandelen. Hierbij werden tal van factoren onderzocht zoals leeftijd, comorbiditeit, ernst en duur van de aandoening, klachten, al dan geen inzet van POCT of andere diagnostiek en de uiteindelijke behandeling. Uit de analyse van alle gegevens bleek dat het gebruik van POCT geen bepalende factor is bij het al dan niet voorschrijven van antibiotica.

Toch blijkt uit nader onderzoek naar de meerwaarde van POCT ook een positieve impact op het antibioticagebruik. Als de huisarts na beoordeling van de patiënt het voornemen heeft antibiotica voor te schrijven, wordt de POCT-strategie ingezet. Dat kan gaan om een bepaling van CRP of Strep A, maar ook van Influenza en/of SARS-CoV-2, afhankelijk van de klacht, al dan geen influenzaseizoen, en al dan geen COVID-pandemie. Dus niet alle patiënten die met LWI-gerelateerde klachten bij de huisarts komen, krijgen een POCT aangeboden. Op deze manier kan de inzet van POCT veranderen van een ‘ja’ voor antibiotica in een ‘nee’. Niet andersom. Dus dat leidt tot nuttig en zinnig gebruik van POCT bij het voorschrijven van antibiotica.

Voor meer informatie klik hier