22 december 2017

Implementatietraject: speciaal thema ‘in house testing’

In de verordening is bepaald dat een aantal eisen uit de Verordening niet geldt voor testen die in zorginstellingen zelf worden bereid en gebruikt. Er is een aantal voorwaarden geformuleerd waaraan voldaan moet worden door de zorginstelling. Deze zijn strikter dan voorheen. Met de betrokken partijen, inclusief de Inspectie, zal worden bekeken waar onduidelijkheden zitten, bijvoorbeeld in bepaalde definities en begrippen die in de Verordening worden gehanteerd. Ook zal worden bekeken of er aanleiding is om in Nederland aanvullende striktere eisen te stellen.

De komende tijd zal Diagned zich actief met dit thema bezig houden. Wij zoeken daarbij input vanuit de bedrijven. Experts en geïnteresseerden kunnen zich melden bij Diagned. Wij houden u op de hoogte.