12 november 2015

Infectiepreventie bij ziekenhuizen is onvoldoende

Het gaat om de verslagen van aangekondigde ziekenhuisbezoeken. In totaal bezocht de IGZ afgelopen voorjaar en zomer vijfentwintig ziekenhuizen. Van acht ziekenhuizen zijn de rapporten inmiddels online te vinden. Slechts twee ziekenhuizen voldoen op alle punten aan de richtlijnen voor infectiepreventie. Een zwak punt bij meerdere ziekenhuizen is bijvoorbeeld de risicoinventarisatie. Ziekenhuizen vragen onvoldoende uit hoe groot de kans is dat patiënten resistente bacteriën zoals MRSA bij zich dragen. Ook de registratie daarvan is niet altijd optimaal. Dat geldt ook voor de registratie van schoongemaakte kamers en bovendien worden kamers soms schoongemaakt met doekjes of borstels die ook in andere ruimtes zijn gebruikt. Dit vergroot het risico op verspreiding van micro-organismen.

De bezoeken vonden plaats in het kader van het project Thematoezicht infectiepreventie (TIP). Dit project vindt de oorsprong enkele jaren terug. In 2013 merkte de IGZ dat het aantal infecties met bijzonder resistente micro-organismen (BMRO) steeg. Op basis van een eerste ronde toezichtsbezoeken concludeerde de inspectie destijds dat op het vlak van infectiepreventie veel winst te halen was. Dat onderzoek kwam de IGZ overigens ook op kritiek van infectiologen te staan. Ook in 2014 werden ziekenhuizen in het kader van TIP bezocht.