3 juli 2015

Informatie cruciaal bij preventief medisch onderzoek

Preventief medisch onderzoek moet hand in hand gaan met goede informatievoorziening. De teneur van de discussie was dat informatievoorziening van groot belang is, ook over de risico’s en negatieve effecten. Goede informatie maakt een bewuste afweging mogelijk tussen wel of niet verder behandelen.

Een nationale DNA-test is technisch en financieel haalbaar maar DNA levert meer onzekere dan zekere informatie op. Als de uitslag slechts is dat iemand een verhoogde of verlaagde kans op iets heeft ten opzichte van het gemiddelde is het de vraag of zo’n test nodig is. Want wat moet een patiënt met deze ‘bijvangst’, waarvan hij niet weet of en wanneer deze tot uiting komt?

Voor meer informatie klik hier