21 januari 2020

ING: Zorgsector groeit sterk door

OP de website van ING staat kort informatie over de te verwachten ontwikkelingen in 2002. Niet alleen met cijfers, ook met overzichtelijke plaatsjes en tabellen.
 
Zo verwacht ING dat de zorgsector door extra overheidsuitgaven sneller groeit in 2020 dan de gehele economie (2,5% vs 1,5%). Dat was in 2019 ook het geval, omdat er iets meer ruimte is gekomen na jaren van strikte beheersing van de collectieve zorguitgaven. Bovenop de reguliere volumegroei vanwege de toenemende zorgvraag hebben de extra middelen een aanhoudend sterke groei tot gevolg. In 2020 gaat er € 500 miljoen extra aan kwaliteitsgelden naar verpleeghuizen en krijgt de jeugdzorg er € 300 miljoen aan wachtlijstmiddelen bij.
 
Collectieve beheersmaatregelen hebben jarenlang voor een gematigde uitgavengroei gezorgd. In verhouding tot de economie zijn de zorguitgaven sterker afgenomen dan in de ons omringende landen. Nederland is daardoor op de ranglijst van OESO-landen met de hoogste zorguitgaven fors gezakt: van plek 7 in 2014 naar plek 12 in 2018.
 
Klik hier voor verdere informatie.