5 oktober 2017

Inzet genexpressietest ligt deels buiten indicatiegebied richtlijn borstkanker

In Nederlandse richtlijnen worden genexpressieprofielen als mogelijkheid aangegeven voor patiënten met vroege borstkanker met een positieve oestrogeenreceptor bij wie het voordeel van chemotherapie onzeker is op basis van enkel traditionele, prognostische factoren. Een hoog risico op het genexpressieprofiel  pleit voor toediening van chemotherapie.

De onderzoekers hebben het gebruik en het effect van genexpressieprofielen beoordeeld bij het verstrekken van adjuvante chemotherapie aan patiënten met borstkanker die volgens landelijke richtlijnen een duidelijke indicatie hebben om wel of juist géén adjuvante chemotherapie (klinisch hoog of laag risico op het ontwikkelen van metastasen) te krijgen. Deze groep patiënten valt dus buiten het indicatiegebied van een genexpressieprofiel en zou op basis van de traditionele prognostische factoren al een duidelijk beleid hebben.

In totaal werden 26.425 patiënten geïdentificeerd in de NKR. Bij 4,8% van de patiënten met een klinisch laag risico (444/9.354) en 7,5% van de patiënten met een klinisch hoog risico (1.281/17.071) werd het genexpressieprofiel bepaald. Het gebruik van genexpressieprofielen bleek samen te hangen met een significant verhoogde kans op het krijgen van chemotherapie bij patiënten met een klinisch laag risico. Bij patiënten met een klinisch hoog risico hing de inzet van genexpressieprofielen samen met een lagere frequentie van het geven van chemotherapie. De naleving van de uitslag van de genexpressietest was hoger bij patiënten met een hoog risico en een conflicterende uitslag (72%) in vergelijking met patiënten met een klinisch laag risico en een conflicterende uitslag (52%).

De onderzoekers concluderen dat genexpressieprofielen relatief vaak in Nederland worden gebruikt om besluitvorming rond adjuvante chemotherapie te ondersteunen, hoewel in oncologische richtlijnen duidelijke aanbevelingen staan voor het wel of niet geven van chemotherapie. Verder stellen zij vast dat de naleving van de uitslag van genexpressietesten beperkt is bij patiënten met een laag of hoog risico, terwijl het gebruik van genexpressieprofielen een significante invloed heeft op de besluitvorming rondom chemotherapie. Dit duidt volgens de onderzoekers op de behoefte onder clinici aan reproduceerbare en objectieve instrumenten om hun besluitvorming beter te onderbouwen.

Klik hier voor meer informatie.