6 december 2021

Inzet WGS verbetert zorg en bespaart kosten

Whole Genome Sequencing (WGS) is een baanbrekende innovatie. Aan de hand van het complete DNA profiel kunnen diagnose en behandeling worden versneld en verbeterd. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) pleit voor bredere inzet van technologische innovaties zoals WGS.

De almaar stijgende zorgkosten leiden tot alarmerende rapporten van onder meer het RIVM en de WRR dat de zorg onbetaalbaar dreigt te worden. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) roept het nieuwe kabinet op te investeren in technologische innovaties. Het zal leiden tot besparing op de kosten, hogere efficiency en betere zorg voor de patiënten, zo meent de VIG.

De VIG baseert zich op een Brits onderzoek naar gebruik van Whole Genome Sequencing (WGS) bij onderzoek naar zeldzame ziekten. Bij 25% van de deelnemende patiënten werd op basis van het complete DNA proefiel een diagnose gesteld en bij een kwart van hen kon een behandeling-op-maat worden voorgeschreven. De studie laat duidelijk zien dat WGS het traject diagnose en behandeling versnelt en verbetert. Dit voorkomt onnodige behandelingen en consulten en bespaart veel geld en tijd. De Britse studie levert volgens de VIG het bewijs dat deze baanbrekende innovatie werkt en een slimme toevoeging is aan de zorg.

 

Klik hier voor meer informatie.