31 mei 2013

Is er behoefte aan een Werkgroep moleculaire diagnostiek?

 

Dit is de reden voor het bestuur om een startbijeenkomst te organiseren om samen met de bedrijven die hier belang bij hebben te inventariseren welke onderwerpen en knelpunten er spelen rond moleculaire diagnostiek. Mocht daar behoefte aan bestaan, kan eventueel worden besloten tot de oprichting van een werkgroep moleculaire diagnostiek, die zich specifiek met dit deelgebied zal gaan bezighouden. 

Heeft u belangstelling voor deelname aan de start bijeenkomst over moleculaire diagnostiek? Meldt u aan via het secretariaat (info@diagned.nl). Mocht u van te voren al onderwerpen voor de agenda van deze bijeenkomst willen aandragen, dan kan dat uiteraard.