20 november 2018

Kamer stelt vragen over Wetsvoorstel tot Wijziging Wet op de Medische Hulpmiddelen

Een aantal opvallende punten uit het verslag, relevant voor IVD:

  • De VVD benadrukt het belang van IVD bij het vooraf gericht inschatten van de juiste medicatie voor de juiste patiënt en vraagt zich af hoe de overheid ervoor gaat zorgen dat producten in de toekomst sneller beschikbaar komen. Ze noemen in dit verband de beschikbaarheid van voldoende capaciteit bij de Notified bodies als probleem
  • D66 constateert dat het merendeel van de IVDs in een hogere risicoklasse zal worden ingedeeld. Zij vragen de regering hoeveel IVD hierdoor worden getroffen, en of dat consequenties gaat hebben voor de beshcikbaarheid.
  • SP vindt dat regels over gunstbetoon – die uit de WMH worden overgenomen – moeten worden gewijzigd: gunstbetoon moet volledig worden verboden, omdat het volgens de SP van groot belang is dat de banden tussen medische professionals en de industrie tot een minimum beperkt blijven. Bovendien bestaat nu kans op onduidelijkheid over de grenzen van het verbod op gunstbetoon.
Daarnaast uiteraard veel algemene opmerkingen over het belang van strengere regels voor veiligheid en prestaties in het belang van de gebruiker/patiënt, de beschikbaarheid en mogelijke tekorten, het toezicht en in dat kader ook de rolverdeling tussen IGJ en NBs.
 
Klik hier voor meer informatie.