17 december 2015

Kamervragen over aanbod medische tests via Prenacheck en U-Diagnostics

Er is in bepaalde kringen commotie ontstaan over het feit dat een Googlezoekopdracht op «NIPT» als eerste resultaat de bedrijfsadvertentie van «Prenacheck» geeft. Op deze website schijnen ouders een NIPT in Duitsland te kunnen bestellen buiten de zogenoemde TRIDENT studie om. Dit is een Nederlandse studie voor de evaluatie van de Niet Invasieve Prenatale Test. NIPT wordt uitgevoerd in de acht Universitair Medische Centra in Nederland door het NIPT consortium. TRIDENT staat voor «Trial by Dutch laboratories for Evaluation of Non-Invasive Prenatal Testing»)

Dik-Faber is hier zeer kritisch over en vraagt de minister of er wel voldoende aandacht is voor voorlichting en begeleiding van zwangere vrouwen via deze website, en vindt dat ouders onvolledig over de gevolgen van een positieve testuitslag en over een leven met het syndroom van Down worden geïnformeerd. Hij vraagt de minister ook of het handelen van «Prenacheck» onder de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) valt.

Ook stelt Dik-Faber vragen over «U-Diagnostics B.V.», omdat het zorgelijk zou zijn dat dit bedrijf ook een directe link heeft met de website bloedwaardentest.nl.

De minister heeft op 15 december 2015 laten weten dat zij niet voor het kerstreces de vragen kan beantwoorden.